Nieuwsbrief


April 2021

Het mooiste wij horen bij elkaar moment

In Amsterdam is een groeiende en zeer actieve vreedzame community. Met een diverse groep Amsterdammers actief in scholen en in wijk-activiteiten is er gesproken over ‘we horen bij elkaar’’? De start was een video met korte interviews met mensen uit de wijk, gemaakt door het Kinderpersbureau: ‘Wat was jouw mooiste ervaring in Corona-tijd?’.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW