Nieuwsbrief


April 2021

Een wereld waar je anders mag zijn

Janneke Oosterman is schoolleider op CBS Tamarinde in Zaandam. In een column bij PrimaOnline vertelt zij over haar ervaring met werken op een vreedzame school in een zogenoemde kwetsbare wijk, waar veelal kinderen zitten met een migratieachtergrond. Zij vertelt: 'Door kinderen van jongs af aan de principes van vreedzaam samenleven en werken bij te brengen is het aantal conflicten drastisch verminderd. Kinderen leren hun ouders niet primair te reageren, maar om echt in gesprek te gaan. De leerling mediatoren op het schoolplein die bemiddelen tussen conflicten laten zien dat verandering echt mogelijk is.'

Lees het verhaal van Janneke Oosterman

Tip: Bekijk ook welk effect de invoering van De Vreedzame School had op CBS Tamarinde op conflictoplossing, verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap, gezamenlijke besluitvorming en open staan voor verschillen.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW