Nieuwsbrief


Januari 2021

Goed kijken, gewenst gedrag stimuleren en soms even op je handen zitten

De Vreedzame Kinderopvang besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden en zorgt voor een oefenplaats voor de kinderen. Zo maken zij al jong kennis met de beginselen van democratie, wordt de kiem gelegd voor een goede omgang met anderen en is er aandacht voor diversiteit.


Lees in het artikel De Vreedzame Kinderopvang (Management Kinderopvag 2020) hoe Stichting Kinderopvang Voorschoten de stap maakte naar een Vreedzame Kinderopvang. ‘Iedereen mag hier zichzelf zijn en zijn talenten inzetten. We vormen samen een gemeenschap voor de peuters.’, aldus directeur Louise Schrijver.

Wat is De Vreedzame Kinderopvang?
De Vreedzame Kinderopvang ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van sociale vaardigheden en democratisch burgerschap bij jonge kinderen. Zij ervaren dat ze ertoe doen, gehoord en gezien worden en verantwoordelijkheid mogen nemen. Het programma bevat net als De Vreedzame School de zes bekende blokken. De ervaringen die de kinderen hierbij opdoen, sluiten aan op de sociaal-emotionele doelen van SLO voor aanvang groep 1. De Vreedzame Kinderopvang vormt een doorgaande lijn met het programma De Vreedzame School voor basisscholen. Training is onderdeel van een invoeringstraject, waar ook een kwaliteitsmeting deel van uitmaakt.

Meer informatie over De Vreedzame kinderopvang

Ook voor het jonge kind zijn er activiteiten voor thuis, gedurende de sluiting van de opvanglocaties.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW