Nieuwsbrief


Januari 2021

Burgerschapsvorming: waar begin je?

Vraag leraren wat ze écht belangrijk vinden aan onderwijs en je hoort: veiligheid, positieve relaties met leerlingen, opvoeden, sociale ontwikkeling en eigenaarschap. Burgerschapsvorming dus. De school is een oefenplaats voor de sociale en maatschappelijke competenties die zo hard nodig zijn in onze pluriforme, democratische samenleving. Hoe belangrijk dit is, bleek onlangs nog uit de bestorming van het Capitool in de VS. Democratie is kwetsbaar. Hoe bespreek je dit soort spannende, complexe onderwerpen? Hoe zorg je dat de activiteiten die je onderneemt samenhangen en het volledige terrein van burgerschap bestrijken? We ontwikkelden een inhoudelijke burgerschapsscan, waarmee je snel ontdekt: geven we nu goed en voldoende invulling aan de burgerschapsopdracht?

Vul de burgerschapscan in, het is gratis!

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW