Nieuws


Lessen en activiteiten voor nieuwkomerskinderen


Lessen en activiteiten voor nieuwkomerskinderen

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Veel nieuwkomerskinderen hebben namelijk na het verkrijgen van status en een plek binnen een gemeente moeite met integratie en het leven buiten school. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken.

Werken aan sociaal emotionele ontwikkeling
Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Per augustus 2020 zijn er daarom speciale lessen en activiteiten beschikbaar, aansluitend bij het basiscurriculum van De Vreedzame School (het nieuwe curriculum, wat ook deze zomer beschikbaar komt).

Deze speciale leergang voor nieuwkomerskinderen is tot stand gekomen met de hulp van Stichting Kinderpostzegels.

Lees meer...


x


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW