Nieuwsbrief Maart 2019


Checklist pestsignalen

Checklist pestsignalen

In deze checklist staan een aantal signalen beschreven die zouden kunnen duiden op pestgedrag binnen de groep. Uiteraard zijn de signalen op zich niet veel zeggend: even alleen willen zijn is heel gezond en normaal. Maar let toch eens op onderstaande punten. Bij twijfel altijd overleggen met een collega, of de IB’er en de anti-pest-coördinator is dan verstandig.

Download de checklist

Nieuwsbrieven


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW